Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-Version-C

MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-Version-C

Mã sản phẩm: DMH-Version-C, DMH-Version-D,DMH-Gr-Electrode-5,DMH-Gr-Electrode-7
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DMH-Version-C, DMH-Version-D,DMH-Gr-Electrode-5,DMH-Gr-Electrode-7


» Kobold - MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-Version-E: 0 VND (DMH-Version-E,DMH-Version-F,DMH-Version-G,DMH-Version-H,DMH-Version-K,DMH-Version-L,DMH-Version-M,DMH-Version-N,DMH-Version-P,DMH-Version-Q,DMH-Version-R)
» Kobold - MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-Electronic-2: 0 VND (DMH-Electronic-2,DMH-Power-3,DMH-Power-8)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-1001: 0 VND (MAS-1001,MAS-1002,MAS-1003,MAS-1004,MAS-1005,MAS-1006,MAS-1007,MAS-1008,MAS-1009)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-1010: 0 VND (MAS-1010,MAS-1011,MAS-1012,MAS-1013,MAS-1115,MAS-1116,MAS-1117)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-2001: 0 VND (MAS-2001,MAS-2002,MAS-2003,MAS-2004,MAS-2005,MAS-2006,MAS-2007,MAS-2008,MAS-2009)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-2010: 0 VND (MAS-2010,MAS-2011,MAS-2012,MAS-2013,MAS-2115,MAS-2116,MAS-2117)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-3001: 0 VND (MAS-3001,MAS-3002,MAS-3003,MAS-3004,MAS-3005,MAS-3006,MAS-3007,MAS-3008,MAS-3009)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com