Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFG-Option-B2

ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFG-Option-B2

Mã sản phẩm: KFG-Option-B2,KFG-Option-C1,KFG-Option-C2,KFG-Option-OR3
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: KFG-Option-B2,KFG-Option-C1,KFG-Option-C2,KFG-Option-OR3


» Kobold - ROTATING VANE, OEM TURBINE FLOW SENSOR, DRS DRS-0180N5: 0 VND (DRS-0180N5,DRS-0280N5,DRS-0380N5,DRS-9180N5,DRS-9280N5,DRS-9380N5)
» Kobold - ROTATING VANE, OEM TURBINE FLOW SENSOR, DRS DRS-Output-F300: 0 VND (DRS-Output-F300,DRS-Output-F500,DRS-Output-L343,DRS-Output-L443,DRS-Output-C34P,DRS-Output-30R,DRS-Output-Z340)
» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRG DRG-1150: 0 VND (DRG-1150,DRG-1155,DRG-1160,DRG-1165,DRG-1170,DRG-1175,DRG-1180)
» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRG DRG-1250: 0 VND (DRG-1250,DRG-1255,DRG-1260,DRG-1265,DRG-1270,DRG-1275,DRG-1280)
» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRG DRG-1450: 0 VND (DRG-1450,DRG-1455,DRG-1460,DRG-1465,DRG-1470,DRG-1475,DRG-1480)
» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRG DRG-1550: 0 VND (DRG-1550,DRG-1555,DRG-1560,DRG-1565,DRG-1570,DRG-1575,DRG-1580)
» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRG DRG-1750: 0 VND (DRG-1750,DRG-1755,DRG-1760,DRG-1765,DRG-1770,DRG-1775,DRG-1780)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com