Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm >

Ebro-Armaturen


Wafer Type Butterfly Valve HP 111

Wafer Type Butterfly Valve HP 111


Mã sản phẩm: DN 50 – DN 600
Nhà sản xuất: Ebro Amaturen

Nominal diameter:
DN 50 – DN 600
larger nominal diameter on request

Face-to-face:
EN 558 Series 20 (DIN 3202 T3 K1)
ISO 5752 Series 20
API 609 Table 1
BS 5155 Series 4
NF E 29-305.1


Lug Type Butterfly Valve

Lug Type Butterfly Valve


Mã sản phẩm: HP 114
Nhà sản xuất:

Nominal diameter:
DN 50 – DN 600
larger nominal diameter on request

Face-to-face:
EN 558 Series 20 (DIN 3202 T3 K1)
ISO 5752 Series20
API 609 Table 1
BS 5155 Series 4
NF E 29-305.1


Wafer Type Butterfly Valve HP 111-E

Wafer Type Butterfly Valve HP 111-E


Mã sản phẩm: DN 50 – DN 200
Nhà sản xuất:

TECHNICAL DATA
Nominal diameter:
DN 50 – DN 200
larger nominal diameter on request

Face-to-face:
EN 558 Series 20 (DIN 3202 T3 K1)
ISO 5752 Series 20
API 609 Table 1
BS 5155 Series 4
NF E 29-305.1


Lug Type Butterfly Valve HP 114-E

Lug Type Butterfly Valve HP 114-E


Mã sản phẩm: DN 50 – DN 200
Nhà sản xuất:

TECHNICAL DATA
Nomonal diameter:
DN 50 – DN 200
lager nominal diameter on request

Face-to-face:
EN 558 Series 20 (DIN 3202 T3 K1)
ISO 5752 Series 20
API 609 Table 1
BS 5155 Series 4
NF E 29-305.1


Lug Type Butterfly Valve HP 114-K3

Lug Type Butterfly Valve HP 114-K3


Mã sản phẩm: DN 50 – DN 600
Nhà sản xuất:

TECHNICAL DATA

Nominal diameter:
DN 50 – DN 600
(larger nominal diameter on request)

Face-to-face:
EN 558 Series 16
ISO 5752 Series 16
API 609 Table 1


Electric Actuators

Electric Actuators


Mã sản phẩm: E 50 - E 210
Nhà sản xuất:

 TECHNICAL DATA

E 65 and E 110.
Valve Interface:
EN ISO 5211

On time:
30%

Protection class:
IP 67


Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.com



SẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cập



TRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com