Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-2L1HW

MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-2L1HW

Mã sản phẩm: DMH-2L1HW,DMH-2L1ZW,DMH-2L1FW,DMH-2L2HW,DMH-2L2FHW,DMH-2L3HW,DMH-2L3FW,DMH-2L4HW,DMH-2L4FW,DMH-2L5HW,DMH-2L6HW
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DMH-2L1HW,DMH-2L1ZW,DMH-2L1FW,DMH-2L2HW,DMH-2L2FHW,DMH-2L3HW,DMH-2L3FW,DMH-2L4HW,DMH-2L4FW,DMH-2L5HW,DMH-2L6HW


» Kobold - MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-2L15T: 0 VND (DMH-2L15T,DMH-2L20T,DMH-2L25T,DMH-2L32T,DMH-2L40T,DMH-2L50T,DMH-2L65T,DMH-2L80T)
» Kobold - MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-2L1HT: 0 VND (DMH-2L1HT,DMH-2L1ZT,DMH-2L1FT,DMH-2L2HT,DMH-2L2FT,DMH-2L3HT,DMH-2L3FT,DMH-2L4HT,DMH-2L4FT,DMH-2L5HT,DMH-2L6HT)
» Kobold - MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-Electrode-3: 0 VND (DMH-Electrode-3,DMH-Electrode-5,DMH-Electrode-7,DMH-Version-B, DMH-Gr-Electrode-1, DMH-Gr-Electrode-3)
» Kobold - MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-Version-C: 0 VND (DMH-Version-C, DMH-Version-D,DMH-Gr-Electrode-5,DMH-Gr-Electrode-7)
» Kobold - MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-Version-E: 0 VND (DMH-Version-E,DMH-Version-F,DMH-Version-G,DMH-Version-H,DMH-Version-K,DMH-Version-L,DMH-Version-M,DMH-Version-N,DMH-Version-P,DMH-Version-Q,DMH-Version-R)
» Kobold - MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-Electronic-2: 0 VND (DMH-Electronic-2,DMH-Power-3,DMH-Power-8)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-1001: 0 VND (MAS-1001,MAS-1002,MAS-1003,MAS-1004,MAS-1005,MAS-1006,MAS-1007,MAS-1008,MAS-1009)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com