Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Turck Sensor > TURCK VAS 21-A956-3M-RSC 4.4T/CS11912

TURCK VAS 21-A956-3M-RSC 4.4T/CS11912

Mã sản phẩm: VAS 21-A956-3M-RSC 4.4T/CS11912
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: TURCK
Manufacturer Part Number: VAS 21-A956-3M-RSC 4.4T/CS11912
CORD WITH SENSOR 4 BLADE FEMALE CONNECT, 4 AMP, 250 V
ASSORTED LENGTHS 3 METERS TO 1 METER
ALT ID: U-20922


» Turck Sensor - TURCK VB 40.5-CS19: 0 VND (VB 40.5-CS19)
» Turck Sensor - TURCK VB 80.5-CS19: 0 VND (VB 80.5-CS19)
» Turck Sensor - TURCK VB2 RKC 4.4T-03/2 RSC 4T-0.3/0.3/S1587: 0 VND (VB2 RKC 4.4T-03/2 RSC 4T-0.3/0.3/S1587)
» Turck Sensor - TURCK VB2-FSM 4.4/2 RKC 4T-0.19/0.24/S1587: 0 VND (VB2-FSM 4.4/2 RKC 4T-0.19/0.24/S1587)
» Turck Sensor - TURCK VB2-FSM 4.4/2FKM 4.4/S651: 0 VND (VB2-FSM 4.4/2FKM 4.4/S651)
» Turck Sensor - TURCK VB2-FSM 4.4/2RK 4.4T-0.5/0.5/S651: 0 VND (VB2-FSM 4.4/2RK 4.4T-0.5/0.5/S651)
» Turck Sensor - TURCK VB2-FSM 4.4/2RKC 4T-0.32/0.32/S1587: 0 VND (VB2-FSM 4.4/2RKC 4T-0.32/0.32/S1587)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com