Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Turck Sensor > TURCK RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S1587-T

TURCK RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S1587-T

Mã sản phẩm: RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S1587-T
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: TURCK
Manufacturer Part Number: RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S1587-T
EURO-FAST CORDSET 4P MALE/FEMALE


» Turck Sensor - TURCK RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S3060: 0 VND (RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S3060)
» Turck Sensor - TURCK RKC 4.4T-2-WSC 4.4T/S1587: 0 VND (RKC 4.4T-2-WSC 4.4T/S1587)
» Turck Sensor - TURCK RKC 4.4T-2-WSC 4.4T/S3060: 0 VND (RKC 4.4T-2-WSC 4.4T/S3060)
» Turck Sensor - TURCK RKC 4.4T-2-WSC 4.4T/S622: 0 VND (RKC 4.4T-2-WSC 4.4T/S622)
» Turck Sensor - TURCK RKC 4.4T-3-RSC 4.4T/S1587: 0 VND (RKC 4.4T-3-RSC 4.4T/S1587)
» Turck Sensor - TURCK RKC 4.4T-3-RSC 4.4T/S3060: 0 VND (RKC 4.4T-3-RSC 4.4T/S3060)
» Turck Sensor - TURCK RKC 4.4T-3-WSC 4.4T/S1587: 0 VND (RKC 4.4T-3-WSC 4.4T/S1587)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com