Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-2001

MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-2001

Mã sản phẩm: MAS-2001,MAS-2002,MAS-2003,MAS-2004,MAS-2005,MAS-2006,MAS-2007,MAS-2008,MAS-2009
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: MAS-2001,MAS-2002,MAS-2003,MAS-2004,MAS-2005,MAS-2006,MAS-2007,MAS-2008,MAS-2009


» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-2010: 0 VND (MAS-2010,MAS-2011,MAS-2012,MAS-2013,MAS-2115,MAS-2116,MAS-2117)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-3001: 0 VND (MAS-3001,MAS-3002,MAS-3003,MAS-3004,MAS-3005,MAS-3006,MAS-3007,MAS-3008,MAS-3009)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-3010: 0 VND (MAS-3010,MAS-3011,MAS-3012,MAS-3013,MAS-3014,MAS-3015,MAS-3016,MAS-3017,MAS-3018,MAS-3019,MAS-3020)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-4001: 0 VND (MAS-4001,MAS-4002,MAS-4003,MAS-4004,MAS-4005,MAS-4006,MAS-4007,MAS-4008,MAS-4009)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-4010: 0 VND (MAS-4010,MAS-4011,MAS-4012,MAS-4013,MAS-4014,MAS-4015,MAS-4016,MAS-4017,MAS-4018,MAS-4019,MAS-4020)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MASMAS-5000 : 0 VND (MAS-5000,MAS-Option-A,MAS-Option-V2,MAS-Option-RD,MAS-Option-MP,MAS-Option-MP)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-Option-HP: 0 VND (MAS-Option-HP,MAS-Option-O2,MAS-Option-OR6-L,MAS-Option-OR6-M,MAS-Option-OR6-H)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com