Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-22G4

COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-22G4

Mã sản phẩm: DUK-22G4,DUK-22G5,DUK-22G6,DUK-22G8,DUK-22G9,DUK-22GB
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DUK-22G4,DUK-22G5,DUK-22G6,DUK-22G8,DUK-22G9,DUK-22GB


» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-11N4: 0 VND (DUK-11N4,DUK-11N5,DUK-11N6,DUK-11N8,DUK-11N9,DUK-11NB)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-12N4: 0 VND (DUK-12N4,DUK-12N5,DUK-12N6,DUK-12N8,DUK-12N9,DUK-12NB)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-21N4: 0 VND (DUK-21N4,DUK-21N5,DUK-21N6,DUK-21N8,DUK-21N9,DUK-21NB)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-22N4: 0 VND (DUK-22N4,DUK-22N5,DUK-22N6,DUK-22N8,DUK-22N9,DUK-22NB)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-Output-S30D: 0 VND (DUK-Output-S30D,DUK-Output-F300,DUK-Output-F390,DUK-Output-L343,DUK-Output-L443)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-Elec-C30R: 0 VND (DUK-Elec-C30R,DUK-Elec-C30M,DUK-Elec-C34N,DUK-Elec-K Base Price,DUK-Elec-K Power-4,DUK-Elec-K Power-3)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-Elec-K Output-1: 0 VND (DUK-Elec-K Output-1 (AC),DUK-Elec-K Output-1 (DC),DUK-Elec-K Output-4 (DC))
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com