Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > AUTOMATIC FLOW REGULATING VALVE, REG REG-5203

AUTOMATIC FLOW REGULATING VALVE, REG REG-5203

Mã sản phẩm: REG-5201,REG-5202,REG-5203,REG-5204,REG-5206,REG-5208
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: REG-5201,REG-5202,REG-5203,REG-5204,REG-5206,REG-5208


» Kobold - AUTOMATIC FLOW REGULATING VALVE, REG REG-5225: 0 VND ( REG-5210,REG-5212,REG-5216,REG-5220,REG-5225,REG-5230,REG-5240)
» Kobold - AUTOMATIC FLOW REGULATING VALVE, REG REG-6101: 0 VND (REG-6101,REG-6102,REG-6103,REG-6104,REG-6106,REG-6108)
» Kobold - AUTOMATIC FLOW REGULATING VALVE, REG REG-6112: 0 VND ( REG-6110,REG-6112,REG-6116,REG-6120,REG-6125,REG-6130,REG-6140)
» Kobold - MAGNETIC FILTER, MFR  MFR-0015: 0 VND ( MFR-0015,MFR-001MFR-00120,MFR-00125,MFR-00132,MFR-00140,MFR-00150,MFR-00165,MFR-00180)
» Kobold - STAINLESS STEEL NEEDLE VALVE, NVM  NVM-5206: 0 VND ( NVM-5206,NVM-5208,NVM-5210,NVM-5215,NVM-5220,NVM-5225,NVM-5232)
» Kobold - STAINLESS STEEL NEEDLE VALVE, NVM  NVM-6206: 0 VND ( NVM-6206,NVM-6208,NVM-6210,NVM-6215,NVM-6220,NVM-6225,NVM-6232)
» Kobold - STAINLESS STEEL NEEDLE VALVE, NVM  NVM-7206: 0 VND ( NVM-7206,NVM-7208,NVM-7210,NVM-7215,NVM-7220,NVM-7225,NVM-7232)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com