Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > AUTOMATIC FLOW REGULATING VALVE, REG REG-6112

AUTOMATIC FLOW REGULATING VALVE, REG REG-6112

Mã sản phẩm:  REG-6110,REG-6112,REG-6116,REG-6120,REG-6125,REG-6130,REG-6140
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: REG-6110,REG-6112,REG-6116,REG-6120,REG-6125,REG-6130,REG-6140


» Kobold - MAGNETIC FILTER, MFR  MFR-0015: 0 VND ( MFR-0015,MFR-001MFR-00120,MFR-00125,MFR-00132,MFR-00140,MFR-00150,MFR-00165,MFR-00180)
» Kobold - STAINLESS STEEL NEEDLE VALVE, NVM  NVM-5206: 0 VND ( NVM-5206,NVM-5208,NVM-5210,NVM-5215,NVM-5220,NVM-5225,NVM-5232)
» Kobold - STAINLESS STEEL NEEDLE VALVE, NVM  NVM-6206: 0 VND ( NVM-6206,NVM-6208,NVM-6210,NVM-6215,NVM-6220,NVM-6225,NVM-6232)
» Kobold - STAINLESS STEEL NEEDLE VALVE, NVM  NVM-7206: 0 VND ( NVM-7206,NVM-7208,NVM-7210,NVM-7215,NVM-7220,NVM-7225,NVM-7232)
» Kobold - FOR HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION, DKF DKF-3106: 0 VND (DKF-3106,DKF-3108,DKF-3110,DKF-3115,DKF-3120,DKF-3125,DKF-3132)
» Kobold - FOR HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION, DKF DKF-3206: 0 VND (DKF-3206,DKF-3208,DKF-3210,DKF-3215,DKF-3220,DKF-3225,DKF-3232)
» Kobold - FOR LIQUIDS, DAF DAF-5101: 0 VND (DAF-5101,DAF-5102,DAF-5103,DAF-5104,DAF-5105,DAF-5106,DAF-5107)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com