Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFF-Option

ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFF-Option

Mã sản phẩm: KFF-Option-B2,KFF-Option-C1,KFF-Option-C2,KFF-Option-OR3,KFF-Option-T
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: KFF-Option-B2,KFF-Option-C1,KFF-Option-C2,KFF-Option-OR3,KFF-Option-T


» Kobold - ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFG-1003: 0 VND (KFG-1003,KFG-1005,KFG-1006,KFG-1007,KFG-1008,KFG-1009)
» Kobold - ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFG-1103: 0 VND (KFG-1103,KFG-1105,KFG-1106,KFG-1107,KFG-1108,KFG-1109)
» Kobold - ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFG-1503: 0 VND (KFG-1503,KFG-1505,KFG-1506,KFG-1507,KFG-1508,KFG-1509)
» Kobold - ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFG-3003: 0 VND (KFG-3003,KFG-3004,KFG-3005,KFG-3006,KFG-3007,KFG-3008,KFG-3009)
» Kobold - ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFG-3103: 0 VND (KFG-3103,KFG-3104,KFG-3105,KFG-3106,KFG-3107,KFG-3108,KFG-3109)
» Kobold - ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFG-Option-B2: 0 VND (KFG-Option-B2,KFG-Option-C1,KFG-Option-C2,KFG-Option-OR3)
» Kobold - ROTATING VANE, OEM TURBINE FLOW SENSOR, DRS DRS-0180N5: 0 VND (DRS-0180N5,DRS-0280N5,DRS-0380N5,DRS-9180N5,DRS-9280N5,DRS-9380N5)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com