Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > TARGET TYPE FLOWMETER, DPT DPT-1244HN8

TARGET TYPE FLOWMETER, DPT DPT-1244HN8

Mã sản phẩm: DPT-1244HN8,DPT-1252HN8,DPT-1254HN9,DPT-1262HN9,DPT-1264HNB,DPT-1272HNB,DPT-Ind-C34P,DPT-Ind-K442
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DPT-1244HN8,DPT-1252HN8,DPT-1254HN9,DPT-1262HN9,DPT-1264HNB,DPT-1272HNB,DPT-Ind-C34P,DPT-Ind-K442


» Kobold - VARIABLE AREA, ALL METAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS OR GASES, S S-3101: 0 VND (S-3101,S-3102,S-3108,S-3115,S-3120,S-3150,S-3170)
» Kobold - VARIABLE AREA, ALL METAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS OR GASES, S S-3201: 0 VND (S-3201,S-3202,S-3208,S-3215,S-3220,S-3250,S-3270)
» Kobold - VARIABLE AREA, ALL METAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS OR GASES, S S-4101: 0 VND (S-4101,S-4102,S-4108,S-4115,S-4120,S-4150,S-4170)
» Kobold - VARIABLE AREA, ALL METAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS OR GASES, S S-4201: 0 VND (S-4201,S-4202,S-4208,S-4215,S-4220,S-4250,S-4270)
» Kobold - VARIABLE AREA, ALL METAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS OR GASES, S S-Option-C: 0 VND (S-Option-C,S-Option-R)
» Kobold - VARIABLE AREA, FLOAT TYPE, SV SV-5101: 0 VND (SV-5101,SV-5102,SV-5103,SV-5104,SV-5105,SV-5106,SV-5107,SV-5108,SV-5109)
» Kobold - VARIABLE AREA, FLOAT TYPE, SV SV-5110: 0 VND (SV-5110,SV-5111,SV-5112,SV-5113)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com