Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-K206R

FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-K206R

Mã sản phẩm: TSK-K206R,TSK-K206R,TSK-K207R,TSK-K207R,TSK-K208R,TSK-K208R,TSK-K210R,TSK-K210R,TSK-K211R,TSK-K231R,TSK-K212R,TSK-K232R, TSK-K213R
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: TSK-K206R,TSK-K206R,TSK-K207R,TSK-K207R,TSK-K208R,TSK-K208R,TSK-K210R,TSK-K210R,TSK-K211R,TSK-K231R,TSK-K212R,TSK-K232R, TSK-K213R


» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-P206R: 0 VND (TSK-P206R,TSK-P206R,TSK-P207R,TSK-P207R,TSK-P208R,TSK-P208R,TSK-P210R,TSK-P210R,TSK-P211R,TSK-P231R,TSK-P212R,TSK-P232R, TSK-P213R)
» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-S203R: 0 VND (TSK-S203R,TSK-S223R,TSK-S205R,TSK-S225R,TSK-S206R,TSK-S206R,TSK-S207R,TSK-S207R,TSK-S208R,TSK-S208R,TSK-S210R,TSK-S211R)
» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-S231R: 0 VND (TSK-S231R,TSK-S212R,TSK-S232R,TSK-S213R,,TSK-S214R,TSK-S215R,TSK-S216R,TSK-S217R,TSK-S219)
» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-Range-B1: 0 VND ( TSK-Range-B1,TSK-Range-J3,TSK-Range-P2,TSK-Temp Class-4,TSK-Temp Class-3,TSK-Temp Class-2,TSK-Seal-F,TSK-Seal-S)
» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-Trans.Seal-1: 0 VND (TSK-Trans.Seal-1,TSK-Certificate-1,TSK-Certificate-2,TSK-Certificate-B,TSK-Ind. Housing-E,TSK-Ind. Housing-T,TSK-Meas. Scale-4,TSK-Meas. Scale-6)
» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-Output-1: 0 VND (TSK-Output-1,TSK-Output-2,TSK-Output-6,TSK-Output-7,TSK-Output-9,TSK-Output-I,TSK-Output-K)
» Kobold - INSERTION PADDLE/BELLOWS FLOW SWITCH FOR LIQUIDS, FPS FPS-5100: 0 VND (FPS-5100,FPS-5200,FPS-6100,FPS-6200)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com