Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRG DRG-1850

ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRG DRG-1850

Mã sản phẩm: DRG-1850,DRG-1855,DRG-1860,DRG-1865,DRG-1870,DRG-1875,DRG-1880
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DRG-1850,DRG-1855,DRG-1860,DRG-1865,DRG-1870,DRG-1875,DRG-1880


» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRG DRG-Output-F300: 0 VND (DRG-Output-F300,DRG-Output-F500,DRG-Output-L343,DRG-Output-L443,DRG-Output-C34P,DRG-Output-C30R)
» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRH DRH-1155N3: 0 VND (DRH-1155N3,DRH-1160N6,DRH-1165N3,DRH-1170N6,DRH-1175N3,DRH-1180N6,DRH-1185N3,DRH-1190N3,DRH-1195N6,DRH-1198N6)
» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRH DRH-1255N3: 0 VND (DRH-1255N3,DRH-1260N6,DRH-1265N3,DRH-1270N6,DRH-1275N3,DRH-1280N6,DRH-1285N3,DRH-1290N3,DRH-1295N6,DRH-1298N6)
» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRH DRH-1455N3: 0 VND (DRH-1455N3,DRH-1460N6,DRH-1465N3,DRH-1470N6,DRH-1475N3,DRH-1480N6,DRH-1485N3,DRH-1490N3,DRH-1495N6,DRH-1498N6)
» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRH DRH-1755N3: 0 VND (DRH-1755N3,DRH-1760N6,DRH-1765N3,DRH-1770N6,DRH-1775N3,DRH-1780N6,DRH-1785N3,DRH-1790N3,DRH-1795N6,DRH-1798N6)
» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE FLOW SENSOR, DRH DRH-Output-F300: 0 VND (DRH-Output-F300,DRH-Output-F500,DRH-Output-L343,DRH-Output-L443,DRH-Output-C34P,DRH-Output-C30R,DRH-Output-Z340)
» Kobold - ROTATING VANE, PADDLE WHEEL FLOWMETER, DPE DPE-1150N4: 0 VND (DPE-1150N4,DPE-1155N5,DPE-1160N6,DPE-1165N8,DPE-1170N9,DPE-1175NB)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com