Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > INTEGRATING RATEMETER/TOTALIZER, INT INT-1510

INTEGRATING RATEMETER/TOTALIZER, INT INT-1510

Mã sản phẩm: INT-1510,INT-1511,INT-1512,INT-1513,INT-1520,INT-1521,INT-1522,INT-1523
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: INT-1510,INT-1511,INT-1512,INT-1513,INT-1520,INT-1521,INT-1522,INT-1523


» Kobold - INTEGRATING RATEMETER/TOTALIZER, INT INT-2110: 0 VND (INT-2110,INT-2111,INT-2112,INT-2113,INT-2120,INT-2121,INT-2122,INT-2123)
» Kobold - INTEGRATING RATEMETER/TOTALIZER, INT INT-2510: 0 VND (INT-2510,INT-2511,INT-2512,INT-2523,INT-2520,INT-2521,INT-2522,INT-2523)
» Kobold - INTEGRATING RATEMETER/TOTALIZER, INT INT-3110: 0 VND (INT-3110,INT-3111,INT-3112,INT-3113,INT-3120,INT-3121,INT-3122,INT-3123)
» Kobold - INTEGRATING RATEMETER/TOTALIZER, INT INT-3511: 0 VND (INT-3510,INT-3511,INT-3512,INT-3513,INT-3520,INT-3521,INT-3522,INT-3523,INT-Option-R)
» Kobold - LATCHING RELAY, MSR MSR-010P03: 0 VND ( MSR-010P03,MSR-020P03,MSR-011P03,MSR-1122P03,MSR-1122P04)
» Kobold - POWER SUPPLY AND RELAY: 0 VND ( RL-5901)
» Kobold - RATE METER, TOTALIZER AND BATCHER, MRT  MRT-1130: 0 VND ( MRT-1130,MRT-1131,MRT-1132,MRT-1133,MRT-1140,MRT-1141,MRT-1142,MRT-11343)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com