Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > LATCHING RELAY, MSR MSR-010P03

LATCHING RELAY, MSR MSR-010P03

Mã sản phẩm:  MSR-010P03,MSR-020P03,MSR-011P03,MSR-1122P03,MSR-1122P04
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: MSR-010P03,MSR-020P03,MSR-011P03,MSR-1122P03,MSR-1122P04


» Kobold - POWER SUPPLY AND RELAY: 0 VND ( RL-5901)
» Kobold - RATE METER, TOTALIZER AND BATCHER, MRT  MRT-1130: 0 VND ( MRT-1130,MRT-1131,MRT-1132,MRT-1133,MRT-1140,MRT-1141,MRT-1142,MRT-11343)
» Kobold - RATE METER, TOTALIZER AND BATCHER, MRT MRT-1530: 0 VND ( MRT-1530,MRT-1531,MRT-1532,MRT-1533,MRT-1540,MRT-1541,MRT-1542,MRT-1543)
» Kobold - RATE METER, TOTALIZER AND BATCHER, MRT MRT-4130: 0 VND ( MRT-4130,MRT-4131,MRT-4132,MRT-4133,MRT-4140,MRT-4141,MRT-4142,MRT-4143)
» Kobold - RATE METER, TOTALIZER AND BATCHER, MRT  MRT-4530: 0 VND ( MRT-4530,MRT-4531,MRT-4532,MRT-4533,MRT-4540,MRT-4541,MRT-4542,MRT-4543)
» Kobold - AUTOMATIC FLOW REGULATING VALVE, REG REG-5101: 0 VND (REG-5101,REG-5102,REG-5103,REG-5104,REG-5106,REG-5108)
» Kobold - AUTOMATIC FLOW REGULATING VALVE, REG REG-5112: 0 VND ( REG-5110,REG-5112,REG-5116,REG-5120,REG-5125,REG-5130,REG-5140)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com