Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > ROTATING VANE, PELTON WHEEL FLOW SENSOR, DPM DPM-1557

ROTATING VANE, PELTON WHEEL FLOW SENSOR, DPM DPM-1557

Mã sản phẩm: DPM-1557,DPM-1560,DPM-1570,DPM-1580,DPM-1590,DPM-1595
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DPM-1557,DPM-1560,DPM-1570,DPM-1580,DPM-1590,DPM-1595


» Kobold - ROTATING VANE, PELTON WHEEL FLOW SENSOR, DPM DPM-Output-K000: 0 VND (DPM-Output-K000,DPM-Output-F300,DPM-Output-F500,DPM-Output-L343,DPM-Output-L443,DPM-Output-C34P,DPM-Output-C30R,DPM-Output-Z340)
» Kobold - ROTATING VANE, PELTON WHEEL FLOW SENSOR, DTK DTK-1206: 0 VND (DTK-1206,DTK-1213,DTK-1220,DTK-1235,DTK-1250,DTK-1299)
» Kobold - ROTATING VANE, PELTON WHEEL FLOW SENSOR, DTK TK-Output-0S00: 0 VND (TK-Output-0S00,TK-Output-0400,TK-Output-F300,TK-Output-F320,TK-Output-F340,TK-Output-F390,TK-Output-L303,TK-Output-L343)
» Kobold - TARGET TYPE FLOWMETER, DPT DPT-1107HN3: 0 VND (DPT-1107HN3,DPT-1112HN3,DPT-1114HN4,DPT-1122HN4,DPT-1124HN5,DPT-1132HN5,DPT-1134HN6,DPT-1142HN6)
» Kobold - TARGET TYPE FLOWMETER, DPT DPT-1144HN8: 0 VND (DPT-1144HN8,DPT-1152HN8,DPT-1154HN9,DPT-1162HN9,DPT-1164HNB,DPT-1172HNB)
» Kobold - TARGET TYPE FLOWMETER, DPT DPT-1207HN3: 0 VND (DPT-1207HN3,DPT-1212HN3,DPT-1214HN4,DPT-1222HN4,DPT-1224HN5,DPT-1232HN5,DPT-1234HN6,DPT-1242HN6)
» Kobold - TARGET TYPE FLOWMETER, DPT DPT-1244HN8: 0 VND (DPT-1244HN8,DPT-1252HN8,DPT-1254HN9,DPT-1262HN9,DPT-1264HNB,DPT-1272HNB,DPT-Ind-C34P,DPT-Ind-K442)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com