Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > PADDLE-BELLOWS FLOWMETER AND SWITCH, DW DWU-5210

PADDLE-BELLOWS FLOWMETER AND SWITCH, DW DWU-5210

Mã sản phẩm: DWU-5210,DWU-5210F,DWU-5215,DWU-5215F,DWU-5220,DWU-5220F,DWU-5225,DWU-5225F,DWU-5232,DWU-5232F,DWU-5240,DWU-5240F,DWU-5250,DWU-5250F
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DWU-5210,DWU-5210F,DWU-5215,DWU-5215F,DWU-5220,DWU-5220F,DWU-5225,DWU-5225F,DWU-5232,DWU-5232F,DWU-5240,DWU-5240F,DWU-5250,DWU-5250F


» Kobold - PADDLE-BELLOWS FLOWMETER AND SWITCH, DW DWU-5310: 0 VND (DWU-5310,DWU-5310F,DWU-5315,DWU-5315F,DWU-5320,DWU-5320F,DWU-5325,DWU-5325F,DWU-5332,DWU-5332F,DWU-5340,DWU-5340F,DWU-5350,DWU-5350F,DWS-7200,DWS-7300)
» Kobold - PADDLE-BELLOWS FLOWMETER AND SWITCH, DW DW-Option-G: 0 VND (DW-Option-G,DW-Option-K2,DWS-7200,DWS-7300,DWU-7200,DWU-7300)
» Kobold - ROTATING VANE, ALL PLASTIC LOW FLOW PADDLE WHEEL SENSOR, DPL DPL-1005: 0 VND (DPL-1005,DPL-1018,DPL-1060,DPL-1120,DPL-1250)
» Kobold - ROTATING VANE, ALL PLASTIC LOW FLOW PADDLE WHEEL SENSOR, DPL DPL-Option-E: 0 VND (DPL-Option-E,DPL-Option-F2,DPL-Option-F4,DPL-Option-F8,DPL-Option-S,DPL-Option-V)
» Kobold - ROTATING VANE, ALL PLASTIC LOW FLOW PADDLE WHEEL SENSOR, DPL DPL-Option-F300: 0 VND (DPL-Option-F300,DPL-Option-500,DPL-Option-L343,DPL-Option-L443,DPL-Option-C34P,DPL-Option-C30R,DPL-Option-Z340)
» Kobold - ROTATING VANE, HIGH PRECISION TURBINE FLOW SENSOR, SFL: 0 VND (ID Number: SFL-1120)
» Kobold - ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFF-1003: 0 VND (KFF-1003,KFF-1005,KFF-1006,KFF-1007,KFF-1008,KFF-1009)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com