Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > ECONOMICAL MAGMETER, MIK  MIK-Fitting-R

ECONOMICAL MAGMETER, MIK  MIK-Fitting-R

Mã sản phẩm:  MIK-Fitting-R (U4 & U5),MIK-Fitting-R (U7 & U8),MIK-Fitting-R (UA & UB),MIK-Fitting-R (UD & UE),MIK-Fitting-R (UG & UH)
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: MIK-Fitting-R (U4 & U5),MIK-Fitting-R (U7 & U8),MIK-Fitting-R (UA & UB),MIK-Fitting-R (UD & UE),MIK-Fitting-R (UG & UH)


» Kobold - ECONOMICAL MAGMETER, MIK MIK-Fitting-V: 0 VND (MIK-Fitting-V (U4 & U5),MIK-Fitting-V (U7 & U8),MIK-Fitting-V (UA & UB),MIK-Fitting-W (U7 & U8),MIK-Fitting-X (U7 & U8))
» Kobold - ECONOMICAL MAGMETER, MIK MIK-Output-F300: 0 VND (MIK-Output-F300,MIK-Output-F390,MIK-Output-S300,MIK-Output-S30D,MIK-Output-L343,MIK-Output-L443)
» Kobold - ECONOMICAL MAGMETER, MIK MIK-Output-C30M: 0 VND ( MIK-Output-C30M,MIK-Output-C30R,MIK-Output-C34M,MIK-Output-C34P,MIK-Output-C14R,MIK-Output-C34R,MIK-Output-C94R)
» Kobold - ECONOMICAL MAGMETER, MIK MIK-E94R-cable: 0 VND (MIK-E94R-cable,MIK-Output-G14R,MIK-Output-G34R,MIK-Output-G94R,MIK-G94R-cable)
» Kobold - MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH  DMH-1L15H: 0 VND ( DMH-1L15H,DMH-1L20H,DMH-1L25H,DMH-1L32H,DMH-1L40H,DMH-1L50H,DMH-1L65H,DMH-1L80H)
» Kobold - magnetic inductive flowmeter for conductive liquids and slurries, DMH DMH-1L1HH: 0 VND (DMH-1L1HH,DMH-1L1ZH,DMH-1L1FH,DMH-1L2HH,DMH-1L2FH,DMH-1L3HH,DMH-1L3FH,DMH-1L4HH,DMH-1L4FH,DMH-1L5HH,DMH-1L6HH)
» Kobold - MAGNETIC INDUCTIVE FLOWMETER FOR CONDUCTIVE LIQUIDS AND SLURRIES, DMH DMH-1L15W: 0 VND (DMH-1L15W,DMH-1L20W,DMH-1L25W,DMH-1L32W,DMH-1L40W,DMH-1L50W,DMH-1L65W,DMH-1L80W)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com