Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > VARIABLE AREA, OEM VISCOSITY COMPENSATED FLOWMETER, VKA VKA-5102

VARIABLE AREA, OEM VISCOSITY COMPENSATED FLOWMETER, VKA VKA-5102

Mã sản phẩm: VKA-5102,VKA-5104,VKA-5106,VKA-5108,VKA-5110,VKA-5112,VKA-5114,VKA-5116
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: VKA-5102,VKA-5104,VKA-5106,VKA-5108,VKA-5110,VKA-5112,VKA-5114,VKA-5116


» Kobold - VARIABLE AREA, OEM VISCOSITY COMPENSATED FLOWMETER, VKA VKA-6102: 0 VND (VKA-6102,VKA-6104,VKA-6106,VKA-6108,VKA-6110,VKA-6112,VKA-6114,VKA-6116)
» Kobold - VARIABLE AREA, OEM VISCOSITY COMPENSATED FLOWMETER, VKA VKA-7102: 0 VND (VKA-7102,VKA-7104,VKA-7106,VKA-7108,VKA-7110,VKA-7112,VKA-7114,VKA-7116)
» Kobold - VARIABLE AREA, OEM VISCOSITY COMPENSATED FLOWMETER, VKA VKA-Option-B: 0 VND (VKA-Option-B,VKA-Option-U)
» Kobold - VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-3001: 0 VND (KSM-3001,KSM-3005,KSM-3010,KSM-3020,KSM-3030,KSM-3060)
» Kobold - VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-3120: 0 VND (KSM-3120,KSM-3200,KSM-3300.KSM-3600)
» Kobold - VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-4001: 0 VND (KSM-4001,KSM-4005,KSM-4010,KSM-4020,KSM-4030,KSM-4060)
» Kobold - VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-4120: 0 VND (KSM-4120,KSM-4200,KSM-4300.KSM-4600)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com