Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > TEMPERATURE COMPENSATING THERMAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS, KAL KAL-Opt-C

TEMPERATURE COMPENSATING THERMAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS, KAL KAL-Opt-C

Mã sản phẩm: KAL-Opt-C,KAL-Opt-HT (KAL-E),KAL-Opt-M12,KAL-Opt-P,KAL-Opt-P03R
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: KAL-Opt-C,KAL-Opt-HT (KAL-E),KAL-Opt-M12,KAL-Opt-P,KAL-Opt-P03R


» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-C208R: 0 VND (TSK-C208R,TSK-C228R,TSK-C210R,TSK-C230R,TSK-C211R,TSK-C231R,TSK-C212R,TSK-C232R)
» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-C213R: 0 VND (TSK-C213R,,TSK-C214R,TSK-C215R,TSK-C216R,TSK-C217R,TSK-C219)
» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-J206R: 0 VND (TSK-J206R,TSK-J206R,TSK-J207R,TSK-J207R,TSK-J208R,TSK-J208R,TSK-J210R,TSK-J211R,TSK-J231R,TSK-J212R,TSK-J232R, TSK-J213R)
» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-K208R: 0 VND (TSK-K208R,TSK-K228R,TSK-K210R,TSK-K230R,TSK-K231R,TSK-K212R,TSK-K232R,TSK-K213R)
» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-K206R: 0 VND (TSK-K206R,TSK-K206R,TSK-K207R,TSK-K207R,TSK-K208R,TSK-K208R,TSK-K210R,TSK-K210R,TSK-K211R,TSK-K231R,TSK-K212R,TSK-K232R, TSK-K213R)
» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-P206R: 0 VND (TSK-P206R,TSK-P206R,TSK-P207R,TSK-P207R,TSK-P208R,TSK-P208R,TSK-P210R,TSK-P210R,TSK-P211R,TSK-P231R,TSK-P212R,TSK-P232R, TSK-P213R)
» Kobold - FLAP TYPE VARIABLE AREA FLOWMETER, TSK TSK-S203R: 0 VND (TSK-S203R,TSK-S223R,TSK-S205R,TSK-S225R,TSK-S206R,TSK-S206R,TSK-S207R,TSK-S207R,TSK-S208R,TSK-S208R,TSK-S210R,TSK-S211R)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com