Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > OEM PADDLE FLOW SWITCH WITH INTEGRAL T-PIECE, PSR/PS PS-5114

OEM PADDLE FLOW SWITCH WITH INTEGRAL T-PIECE, PSR/PS PS-5114

Mã sản phẩm: PS-5114,PS-5149,PS-5152,PS-5214,PS-5249,PS-5252,PS-Option-U,PS-P202047
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: PS-5114,PS-5149,PS-5152,PS-5214,PS-5249,PS-5252,PS-Option-U,PS-P202047


» Kobold - OEM PADDLE FLOW SWITCH WITH INTEGRAL T-PIECE, PSR/PS PSR-5105: 0 VND (PSR-5105,PSR-5110,PSR-5115,PSR-5120,PSR-5125,PSR-5132,PSR-5140)
» Kobold - OEM PADDLE FLOW SWITCH WITH INTEGRAL T-PIECE, PSR/PS PSR-5205: 0 VND (PSR-5205,PSR-5210,PSR-5215,PSR-5220,PSR-5225,PSR-5232,PSR-5240)
» Kobold - PADDLE BELLOWS, DWD DWD-55N103: 0 VND (DWD-55N103,DWD-55N153,DWD-55N203,DWD-55N323,DWD-55N403,DWD-55N503)
» Kobold - PADDLE BELLOWS, DWD DWD-56N103: 0 VND (DWD-56N103,DWD-56N153,DWD-56N203,DWD-56N323,DWD-56N403,DWD-56N503)
» Kobold - PADDLE BELLOWS, DWD DWD-65N103: 0 VND (DWD-65N103,DWD-65N153,DWD-65N203,DWD-65N323,DWD-65N403,DWD-65N503)
» Kobold - PADDLE BELLOWS, DWD DWD-66N103: 0 VND (DWD-66N103,DWD-66N153,DWD-66N203,DWD-66N323,DWD-66N403,DWD-66N503)
» Kobold - PADDLE BELLOWS, DWD: 0 VND (DWD-75,DWD-76)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com