Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-4010

MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-4010

Mã sản phẩm: MAS-4010,MAS-4011,MAS-4012,MAS-4013,MAS-4014,MAS-4015,MAS-4016,MAS-4017,MAS-4018,MAS-4019,MAS-4020
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: MAS-4010,MAS-4011,MAS-4012,MAS-4013,MAS-4014,MAS-4015,MAS-4016,MAS-4017,MAS-4018,MAS-4019,MAS-4020


» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MASMAS-5000 : 0 VND (MAS-5000,MAS-Option-A,MAS-Option-V2,MAS-Option-RD,MAS-Option-MP,MAS-Option-MP)
» Kobold - MASS FLOWMETER FOR GASES, MAS MAS-Option-HP: 0 VND (MAS-Option-HP,MAS-Option-O2,MAS-Option-OR6-L,MAS-Option-OR6-M,MAS-Option-OR6-H)
» Kobold - TEMPERATURE COMPENSATING THERMAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS, KAL KAL-4215: 0 VND (KAL-4215,KAL-4315,KAL-4320,KAL-4340S)
» Kobold - TEMPERATURE COMPENSATING THERMAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS, KAL  KAL-5105: 0 VND ( KAL-5105,KAL-5110,KAL-5115,KAL-5120,KAL-5125,KAL-5132,KAL-5140)
» Kobold - TEMPERATURE COMPENSATING THERMAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS, KAL KAL-5205: 0 VND (KAL-5205,KAL-5210,KAL-5215,KAL-5220,KAL-5225,KAL-5232,KAL-5240)
» Kobold - TEMPERATURE COMPENSATING THERMAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS, KAL KAL-6205: 0 VND (KAL-6205,KAL-6215,KAL-6220)
» Kobold - TEMPERATURE COMPENSATING THERMAL FLOW SWITCH FOR LIQUIDS, KAL KAL-7215: 0 VND (KAL-7215,KAL-7315,KAL-7320,KAL-7340S,,KAL-8115,KAL-8115FL)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com