Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-3001

VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-3001

Mã sản phẩm: KSM-3001,KSM-3005,KSM-3010,KSM-3020,KSM-3030,KSM-3060
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: KSM-3001,KSM-3005,KSM-3010,KSM-3020,KSM-3030,KSM-3060


» Kobold - VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-3120: 0 VND (KSM-3120,KSM-3200,KSM-3300.KSM-3600)
» Kobold - VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-4001: 0 VND (KSM-4001,KSM-4005,KSM-4010,KSM-4020,KSM-4030,KSM-4060)
» Kobold - VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-4120: 0 VND (KSM-4120,KSM-4200,KSM-4300.KSM-4600)
» Kobold - VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-5001: 0 VND (KSM-5001,KSM-5005,KSM-5010,KSM-5020,KSM-5030,KSM-5060)
» Kobold - VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-5120: 0 VND (KSM-5120,KSM-5200,KSM-5300.KSM-5600)
» Kobold - VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-6001: 0 VND (KSM-6001,KSM-6005,KSM-6010,KSM-6020,KSM-6030,KSM-6060)
» Kobold - VARIABLE AREA, PLASTIC FLOWMETER AND SWITCH, KSM KSM-6120: 0 VND (KSM-6120,KSM-6200,KSM-6300.KSM-6600)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com