Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-Elec-K Output-1

COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-Elec-K Output-1

Mã sản phẩm: DUK-Elec-K Output-1 (AC),DUK-Elec-K Output-1 (DC),DUK-Elec-K Output-4 (DC)
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DUK-Elec-K Output-1 (AC),DUK-Elec-K Output-1 (DC),DUK-Elec-K Output-4 (DC)


» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-Elec-K Contact-2: 0 VND (DUK-Elec-K Contact-2,DUK-Elec-K Contact-6,DUK-Elec-A Base Price,DUK-Elec-A Power-4,DUK-Elec-K Power-3)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-Elec-K Output-4: 0 VND (DUK-Elec-K Output-1 (AC),DUK-Elec-K Output-1 (DC),DUK-Elec-K Output-4 (AC))
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-Elec-K Contact-2: 0 VND (DUK-Elec-K Contact-2,DUK-Elec-K Contact-6, DUK-Elec-A Base Price,DUK-Elec-A Power-4,DUK-Elec-A Power-3)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-Elec-A Output-1: 0 VND (DUK-Elec-A Output-1 (AC), DUK-Elec-A Output-1 (DC),DUK-Elec-A Output-4 (AC),DUK-Elec-A Output-4 (DC))
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-Elec-A Contact-2: 0 VND (DUK-Elec-A Contact-2,DUK-Elec-A Contact-6,DUK-Elec-E14R, DUK-Elec-E34R,DUK-Elec-G14R, DUK-Elec-G34R)
» Kobold - ECONOMICAL MAGMETER, MIK  MIK-5NAU0: 0 VND ( MIK-5NAU0,MIK-5NAU1,MIK-5NAU2,MIK-5NAU3,MIK-5NAU4,MIK-5NAU5,MIK-5NAU7,MIK-5NAU8,MIK-5NAUA,MIK-5NAUB,MIK-5NAUD,MIK-5NAUE,MIK-5NAUG,MIK-5NAUH)
» Kobold - ECONOMICAL MAGMETER, MIK MIK-5AU0: 0 VND (MIK-5AU0,MIK-5AU1,MIK-5AU2,MIK-5AU3,MIK-5AU4,MIK-5AU5,MIK-5AU7,MIK-5AU8,MIK-5AUA,MIK-5AUB,MIK-5AUD,MIK-5AUE,MIK-5NAUG,MIK-5AUH)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com