Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5105N6

TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5105N6

Mã sản phẩm: TSP-5105N6,TSP-5110N6,TSP-5115N6,TSP-5120N6,TSP-5125N6,TSP-5130N6,TSP-51YYN6
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: TSP-5105N6,TSP-5110N6,TSP-5115N6,TSP-5120N6,TSP-5125N6,TSP-5130N6,TSP-51YYN6


» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5105N7: 0 VND (TSP-5105N7,TSP-5110N7,TSP-5115N7,TSP-5120N7,TSP-5125N7,TSP-5130N7,TSP-51YYN7)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5105N8: 0 VND (TSP-5105N8,TSP-5110N8,TSP-5115N8,TSP-5120N8,TSP-5125N8,TSP-5130N8,TSP-51YYN8)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5205N2: 0 VND (TSP-5205N2,TSP-5210N2,TSP-5215N2,TSP-5220N2,TSP-5225N2,TSP-5230N2,TSP-52YYN2)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5205N3: 0 VND (TSP-5205N3,TSP-5210N3,TSP-5215N3,TSP-5220N3,TSP-5225N3,TSP-5230N3,TSP-52YYN3)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5205N4: 0 VND (TSP-5205N4,TSP-5210N4,TSP-5215N4,TSP-5220N4,TSP-5225N4,TSP-5230N4,TSP-52YYN4)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-505N5: 0 VND (TSP-505N5,TSP-5210N5,TSP-5215N5,TSP-5220N5,TSP-5225N5,TSP-5230N5,TSP-52YYN5)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5205N6: 0 VND (TSP-5205N6,TSP-5210N6,TSP-5215N6,TSP-5220N6,TSP-5225N6,TSP-5230N6,TSP-52YYN6)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com