Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > ECONOMICAL LEVEL INDICATOR, NBK-M NBK-M-Roll-0

ECONOMICAL LEVEL INDICATOR, NBK-M NBK-M-Roll-0

Mã sản phẩm: NBK-M-Roll-0,NBK-M-Roll-P,NBK-M-Roll-P4,NBK-M-Roll-K,NBK-M-Roll-K4
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: NBK-M-Roll-0,NBK-M-Roll-P,NBK-M-Roll-P4,NBK-M-Roll-K,NBK-M-Roll-K4


» Kobold - ECONOMICAL LEVEL INDICATOR, NBK-M NBK-M-Trans-0: 0 VND (NBK-M-Trans-0,NBK-M-Trans-M,NBK-M-Trans-M4,NBK-M-Trans-T,NBK-M-Trans-T4,NBK-M-Trans-W,NBK-M-Trans-W4)
» Kobold - ECONOMICAL LEVEL INDICATOR, NBK-M NBK-M-Float-1: 0 VND (NBK-M-Float-1,NBK-M-Float-8)
» Kobold - ECONOMICAL LEVEL INDICATOR, NBK-M NBK-M-Opt-E1: 0 VND (NBK-M-Opt-E1,NBK-M-Opt-E2,NBK-M-Opt-E3,NBK-M-Opt-E4,NBK-M-Opt-H1,NBK-M-Opt-H2)
» Kobold - ECONOMICAL LEVEL INDICATOR, NBK-M NBK-M-Opt-J: 0 VND (NBK-M-Opt-J,NBK-M-Opt-L1,NBK-M-Opt-L2,NBK-M-Opt-L3)
» Kobold - ECONOMICAL LEVEL INDICATOR, NBK-M NBK-M-Opt-M1: 0 VND (NBK-M-Opt-M1,NBK-M-Opt-M14,NBK-M-Opt-M2,NBK-M-Opt-M24)
» Kobold - ECONOMICAL LEVEL INDICATOR, NBK-M NBK-M-Opt-R1: 0 VND (NBK-M-Opt-R1,NBK-M-Opt-R2,NBK-M-Opt-R3,NBK-M-Opt-V1,NBK-M-Opt-V2)
» Kobold - ECONOMICAL LEVEL INDICATOR, NBK-M NBK-M-Opt-W1: 0 VND (NBK-M-Opt-W1,NBK-M-Opt-W2,NBK-M-Opt-W3,NBK-M-Opt-W4)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com