Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-SA Base Price

STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-SA Base Price

Mã sản phẩm: DTM-SA Base Price,DTM-SB Base Price,,DTM-SC Base Price,,DTM-SD Base Price
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DTM-SA Base Price,DTM-SB Base Price,,DTM-SC Base Price,,DTM-SD Base Price


» Kobold - STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-Cable-P: 0 VND (DTM-Cable-P,DTM-Cable-S)
» Kobold - STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-Connection-B1: 0 VND (DTM-Connection-B1,DTM-Connection-1A,DTM-Connection-1B,DTM-Connection-1C)
» Kobold - STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-Probe Length: 0 VND (DTM-Probe Length,DTM-Output-AVG,DTM-Output-AVM)
» Kobold - STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-Output-AOG: 0 VND (DTM-Output-AOG,DTM-Output-AOM)
» Kobold - STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-Output-A4G: 0 VND (DTM-Output-A4G,DTM-Output-A4M)
» Kobold - STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-Option-S: 0 VND (DTM-Option-S,DTM-Option-R,DTM-Option-K)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5105N2: 0 VND (TSP-5105N2,TSP-5110N2,TSP-5115N2,TSP-5120N2,TSP-5125N2,TSP-5130N2,TSP-51YYN2)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com