Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5205N4

TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5205N4

Mã sản phẩm: TSP-5205N4,TSP-5210N4,TSP-5215N4,TSP-5220N4,TSP-5225N4,TSP-5230N4,TSP-52YYN4
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: TSP-5205N4,TSP-5210N4,TSP-5215N4,TSP-5220N4,TSP-5225N4,TSP-5230N4,TSP-52YYN4


» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-505N5: 0 VND (TSP-505N5,TSP-5210N5,TSP-5215N5,TSP-5220N5,TSP-5225N5,TSP-5230N5,TSP-52YYN5)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5205N6: 0 VND (TSP-5205N6,TSP-5210N6,TSP-5215N6,TSP-5220N6,TSP-5225N6,TSP-5230N6,TSP-52YYN6)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5205N7: 0 VND (TSP-5205N7,TSP-5210N7,TSP-5215N7,TSP-5220N7,TSP-5225N7,TSP-5230N7,TSP-52YYN7)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5205N8: 0 VND (TSP-5205N8,TSP-5210N8,TSP-5215N8,TSP-5220N8,TSP-5225N8,TSP-5230N8,TSP-52YYN8)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-Cable-TA: 0 VND (TSP-Cable-TA,TSP-Option-C,TSP-Option-EC-PFA,TSP-Option-EC-PFA with SS Armor)
» Kobold - TEMPERATURE TRANSMITTER, TMA TMA-S2514F025xx: 0 VND (TMA-S2514F025xx,TMA-S2514F040xx,TMA-S2514F060xx,TMA-S2514F090xx,TMA-S2514F120xx)
» Kobold - TEMPERATURE TRANSMITTER, TMA TMA-S2512F025xx: 0 VND (TMA-S2512F025xx,TMA-S2512F040xx,TMA-S2512F060xx,TMA-S2512F090xx,TMA-S2512F120xx)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com