Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > RTD TEMPERATURE PROBES, TSR TSR-9101

RTD TEMPERATURE PROBES, TSR TSR-9101

Mã sản phẩm: TSR-9101,TSR-9102,TSR-9103,TSR-9104,TSR-9105,TSR-9106,TSR-9107,TSR-Option-E
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: TSR-9101,TSR-9102,TSR-9103,TSR-9104,TSR-9105,TSR-9106,TSR-9107,TSR-Option-E


» Kobold - RTD TEMPERATURE PROBES, TSR TSR-12025: 0 VND (TSR-12025,TSR-12045,TSR-12060,TSR-12075,TSR-12105)
» Kobold - RTD TEMPERATURE PROBES, TSR TSR-22025: 0 VND (TSR-22025,TSR-22045,TSR-22060,TSR-22075,TSR-22105)
» Kobold - RTD TEMPERATURE PROBES, TSR TSR-32025: 0 VND (TSR-32025,TSR-32040,TSR-32060,TSR-Option-ET)
» Kobold - STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-F0 Base Price: 0 VND (DTM-F0 Base Price,DTM-F5 Base Price,DTM-SO Base Price)
» Kobold - STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-SA Base Price: 0 VND (DTM-SA Base Price,DTM-SB Base Price,,DTM-SC Base Price,,DTM-SD Base Price)
» Kobold - STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-Cable-P: 0 VND (DTM-Cable-P,DTM-Cable-S)
» Kobold - STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-Connection-B1: 0 VND (DTM-Connection-B1,DTM-Connection-1A,DTM-Connection-1B,DTM-Connection-1C)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com