Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-4 Dia S11

GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-4 Dia S11

Mã sản phẩm: TNS-4 Dia S11, S12, S21 or S22,TNS-6 Dia S11, S12, S21 or S22
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: TNS-4 Dia S11, S12, S21 or S22,TNS-6 Dia S11, S12, S21 or S22


» Kobold - GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-4 Dia M11: 0 VND (TNS-4 Dia M11, M12, M21 or M22,TNS-6 Dia M11, M12, M21 or M22)
» Kobold - GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-4 Dia I11: 0 VND (TNS-4 Dia I11, I12, I21 or I22,TNS-6 Dia I11, I12, I21 or I22)
» Kobold - INTEGRATED TEMPERATURE TRANSMITTER, TST TST-Base Price: 0 VND (TST-Base Price,TST-Fitting-A2,TST-Fitting-A4,TST-Fitting-F2,TST-Fitting-F4)
» Kobold - INTEGRATED TEMPERATURE TRANSMITTER, TST TST-Fitting-T15: 0 VND (TST-Fitting-T15,TST-Fitting-T2,TST-Fitting-T25,TST-Fitting-T3)
» Kobold - INTEGRATED TEMPERATURE TRANSMITTER, TST TST-Immersion Depth 180: 0 VND (TST-Immersion Depth 180,TST-Immersion Depth 240,TST-Immersion Depth EP)
» Kobold - INTEGRATED TEMPERATURE TRANSMITTER, TST TST-Cable-PV: 0 VND (TST-Cable-PV,TST-Cable-TF,TST-Cable-TA,TST-Cable-TB)
» Kobold - INTEGRATED TEMPERATURE TRANSMITTER, TST  TST-Range 10 thru 16: 0 VND (TST-Range 10 thru 16,TST-Range-E -50 thru 200C,TST-Range-E < -50 or > 200C)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com