Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > PADDLE-BELLOWS FLOWMETER AND SWITCH, DW DW-Option-G

PADDLE-BELLOWS FLOWMETER AND SWITCH, DW DW-Option-G

Mã sản phẩm: DW-Option-G,DW-Option-K2,DWS-7200,DWS-7300,DWU-7200,DWU-7300
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DW-Option-G,DW-Option-K2,DWS-7200,DWS-7300,DWU-7200,DWU-7300


» Kobold - ROTATING VANE, ALL PLASTIC LOW FLOW PADDLE WHEEL SENSOR, DPL DPL-1005: 0 VND (DPL-1005,DPL-1018,DPL-1060,DPL-1120,DPL-1250)
» Kobold - ROTATING VANE, ALL PLASTIC LOW FLOW PADDLE WHEEL SENSOR, DPL DPL-Option-E: 0 VND (DPL-Option-E,DPL-Option-F2,DPL-Option-F4,DPL-Option-F8,DPL-Option-S,DPL-Option-V)
» Kobold - ROTATING VANE, ALL PLASTIC LOW FLOW PADDLE WHEEL SENSOR, DPL DPL-Option-F300: 0 VND (DPL-Option-F300,DPL-Option-500,DPL-Option-L343,DPL-Option-L443,DPL-Option-C34P,DPL-Option-C30R,DPL-Option-Z340)
» Kobold - ROTATING VANE, HIGH PRECISION TURBINE FLOW SENSOR, SFL: 0 VND (ID Number: SFL-1120)
» Kobold - ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFF-1003: 0 VND (KFF-1003,KFF-1005,KFF-1006,KFF-1007,KFF-1008,KFF-1009)
» Kobold - ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFF-1103: 0 VND (KFF-1103,KFF-1105,KFF-1106,KFF-1107,KFF-1108,KFF-1109)
» Kobold - ROTATING VANE, LOW VOLUME FLOWMETERS, KFF/KFG KFF-1503: 0 VND (KFF-1503,KFF-1505,KFF-1506,KFF-1507,KFF-1508,KFF-1509)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com