Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > ROTATING VANE, DIG DIG-1420GN15

ROTATING VANE, DIG DIG-1420GN15

Mã sản phẩm:  DIG-1420GN15,DIG-1430GN20,DIG-1435GN25,DIG-1805GN06,DIG-1810GN08,DIG-1820GN15,DIG-1830GN20,DIG-1835GN25
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DIG-1420GN15,DIG-1430GN20,DIG-1435GN25,DIG-1805GN06,DIG-1810GN08,DIG-1820GN15,DIG-1830GN20,DIG-1835GN25


» Kobold - ROTATING VANE, DIH  DIH-1101GN10: 0 VND ( DIH-1101GN10,DIH-1102GN10,DIH-1103GN10,DIH-1104GN10,DIH-1105GN10,DIH-1106GN25,DIH-1107GN25,DIH-1108GN25)
» Kobold - ROTATING VANE, DIH DIH-1201GN10: 0 VND (DIH-1201GN10,DIH-1202GN10,DIH-1203GN10,DIH-1204GN10,DIH-1205GN25,DIH-1206GN25,DIH-1207GN25,DIH-1208GN25)
» Kobold - ROTATING VANE, DIH DIH-1301GN10: 0 VND (DIH-1301GN10,DIH-1302GN10,DIH-1303GN10,DIH-1304GN10,DIH-1305GN25,DIH-1306GN25,DIH-1307GN25,DIH-1308GN25)
» Kobold - WITH BALL, DKB DKB-3106: 0 VND (DKB-3106,DKB-3108,DKB-3110,DKB-3115,DKB-3120,DKB-3125)
» Kobold - WITH BALL, DKB DKB-3206: 0 VND (DKB-3206,DKB-3208,DKB-3210,DKB-3215,DKB-3220,DKB-3225)
» Kobold - WITH ROTOR AND SELF-CLEANING MECHANISM, DAA DAA-5108: 0 VND ( DAA-5108,DAA-5110,DAA-5115,DAA-5120,DAA-5125,DAA-5132)
» Kobold - WITH ROTOR AND SELF-CLEANING MECHANISM, DAA DAA-5208: 0 VND ( DAA-5208,DAA-5210,DAA-5215,DAA-5220,DAA-5125,DAA-5232)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com