Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Turck Sensor > TURCK NI2-Q6,5-ADZ32-0,1-FSB5.4X4/S304

TURCK NI2-Q6,5-ADZ32-0,1-FSB5.4X4/S304

Mã sản phẩm: NI2-Q6,5-ADZ32-0,1-FSB5.4X4/S304
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: TURCK
Manufacturer Part Number: NI2-Q6,5-ADZ32-0,1-FSB5.4X4/S304
PROXIMITY SWITCH, 20-250 VAC, 3-100MA 10-300 VDC, IP67


» Turck Sensor - TURCK NI2-Q6,5AP6-0,10-FS4.4X3/S304: 0 VND (NI2-Q6,5AP6-0,10-FS4.4X3/S304)
» Turck Sensor - TURCK NI2-Q6,5-AP6-0,15-FS4.4X3/S304: 0 VND (NI2-Q6,5-AP6-0,15-FS4.4X3/S304)
» Turck Sensor - TURCK NI2-Q6,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304: 0 VND (NI2-Q6,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304)
» Turck Sensor - TURCK NI2-Q6,5-AP6-0.16-FS4.4X3/S304: 0 VND (NI2-Q6,5-AP6-0.16-FS4.4X3/S304)
» Turck Sensor - TURCK NI2-Q9,5-AP6-0,15-FS4.4X3/S304: 0 VND (NI2-Q9,5-AP6-0,15-FS4.4X3/S304)
» Turck Sensor - TURCK NI2-Q9,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304: 0 VND (NI2-Q9,5-AP6-0,1-FS4.4X3/S304)
» Turck Sensor - TURCK NI2-Q9.5-AP6-0-15-FS4-4X3/S304: 0 VND (NI2-Q9.5-AP6-0-15-FS4-4X3/S304)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com