Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > FOR HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION, DKF DKF-3106

FOR HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION, DKF DKF-3106

Mã sản phẩm: DKF-3106,DKF-3108,DKF-3110,DKF-3115,DKF-3120,DKF-3125,DKF-3132
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DKF-3106,DKF-3108,DKF-3110,DKF-3115,DKF-3120,DKF-3125,DKF-3132


» Kobold - FOR HORIZONTAL OR VERTICAL INSTALLATION, DKF DKF-3206: 0 VND (DKF-3206,DKF-3208,DKF-3210,DKF-3215,DKF-3220,DKF-3225,DKF-3232)
» Kobold - FOR LIQUIDS, DAF DAF-5101: 0 VND (DAF-5101,DAF-5102,DAF-5103,DAF-5104,DAF-5105,DAF-5106,DAF-5107)
» Kobold - FOR LIQUIDS, DAF DAF-5201: 0 VND (DAF-5201,DAF-5202,DAF-5203,DAF-5204,DAF-5205,DAF-5206,DAF-5207)
» Kobold - FOR LIQUIDS, DAF DAF-5301: 0 VND (DAF-5301,DAF-5302,DAF-5303,DAF-5304,DAF-5305,DAF-5306,DAF-5307)
» Kobold - FOR LIQUIDS, DAF  DAF-5401: 0 VND ( DAF-5401,DAF-5402,DAF-5403,DAF-5404,DAF-5405,DAF-5406,DAF-5407)
» Kobold - ROTATING VANE, DIG DIG-1420GN15: 0 VND ( DIG-1420GN15,DIG-1430GN20,DIG-1435GN25,DIG-1805GN06,DIG-1810GN08,DIG-1820GN15,DIG-1830GN20,DIG-1835GN25)
» Kobold - ROTATING VANE, DIH  DIH-1101GN10: 0 VND ( DIH-1101GN10,DIH-1102GN10,DIH-1103GN10,DIH-1104GN10,DIH-1105GN10,DIH-1106GN25,DIH-1107GN25,DIH-1108GN25)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com