Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > VARIABLE AREA, FLOAT TYPE, SV SV-7101

VARIABLE AREA, FLOAT TYPE, SV SV-7101

Mã sản phẩm: SV-7101,SV-7102,SV-7103,SV-7104,SV-7105,SV-7106,SV-7107,SV-7108,SV-7109
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: SV-7101,SV-7102,SV-7103,SV-7104,SV-7105,SV-7106,SV-7107,SV-7108,SV-7109


» Kobold - VARIABLE AREA, FLOAT TYPE, SV SV-7110: 0 VND (SV-7110,SV-7111,SV-7112,SV-7113)
» Kobold - VARIABLE AREA, FLOAT TYPE, SV SV-7201: 0 VND (SV-7201,SV-7202,SV-7203,SV-7204,SV-7205,SV-7206,SV-7207,SV-7208,SV-7209)
» Kobold - VARIABLE AREA, FLOAT TYPE, SV SV-7210: 0 VND (SV-7210,SV-7211,SV-7212,SV-7213,SV-Option-C)
» Kobold - VARIABLE AREA, FLOW SWITCH FOR LIQUIDS, SMN SMN-5150: 0 VND (SMN-5150,SMN-5250,SMN-Option-C,SMN-Option-U)
» Kobold - VARIABLE AREA, OEM FLOWMETER WITH SWITCH, BVO BVO-6102: 0 VND (BVO-6102,BVO-6106,BVO-6116,BVO-6150)
» Kobold - VARIABLE AREA, OEM FLOWMETER WITH SWITCH, BVO BVO-6202: 0 VND (BVO-6202,BVO-6206,BVO-6216,BVO-6250)
» Kobold - VARIABLE AREA, OEM VISCOSITY COMPENSATED FLOWMETER, VKA VKA-5102: 0 VND (VKA-5102,VKA-5104,VKA-5106,VKA-5108,VKA-5110,VKA-5112,VKA-5114,VKA-5116)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com