Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > COMPACT THERMAL FLOW SWITCH, KAL-D  KAL-D0412

COMPACT THERMAL FLOW SWITCH, KAL-D  KAL-D0412

Mã sản phẩm:  KAL-D0412,KAL-D1408,KAL-D1415,KAL-D5408,KAL-D5415
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: KAL-D0412,KAL-D1408,KAL-D1415,KAL-D5408,KAL-D5415


» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-11G4: 0 VND (DUK-11G4,DUK-11G5,DUK-11G6,DUK-11G8,DUK-11G9,DUK-11GB)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-12G4: 0 VND (DUK-12G4,DUK-12G5,DUK-12G6,DUK-12G8,DUK-12G9,DUK-12GB)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-21G4: 0 VND (DUK-21G4,DUK-21G5,DUK-21G6,DUK-21G8,DUK-21G9,DUK-21GB)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-22G4: 0 VND (DUK-22G4,DUK-22G5,DUK-22G6,DUK-22G8,DUK-22G9,DUK-22GB)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-11N4: 0 VND (DUK-11N4,DUK-11N5,DUK-11N6,DUK-11N8,DUK-11N9,DUK-11NB)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-12N4: 0 VND (DUK-12N4,DUK-12N5,DUK-12N6,DUK-12N8,DUK-12N9,DUK-12NB)
» Kobold - COMPACT ULTRASONIC FLOWMETER, DUK DUK-21N4: 0 VND (DUK-21N4,DUK-21N5,DUK-21N6,DUK-21N8,DUK-21N9,DUK-21NB)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com