Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-Output-A4G

STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-Output-A4G

Mã sản phẩm: DTM-Output-A4G,DTM-Output-A4M
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: DTM-Output-A4G,DTM-Output-A4M


» Kobold - STAINLESS STEEL DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR/TRANSMITTER, DTM DTM-Option-S: 0 VND (DTM-Option-S,DTM-Option-R,DTM-Option-K)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5105N2: 0 VND (TSP-5105N2,TSP-5110N2,TSP-5115N2,TSP-5120N2,TSP-5125N2,TSP-5130N2,TSP-51YYN2)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5105N3: 0 VND (TSP-5105N3,TSP-5110N3,TSP-5115N3,TSP-5120N3,TSP-5125N3,TSP-5130N3,TSP-51YYN3)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5105N4: 0 VND (TSP-5105N4,TSP-5110N4,TSP-5115N4,TSP-5120N4,TSP-5125N4,TSP-5130N4,TSP-51YYN4)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5105N5: 0 VND (TSP-5105N5,TSP-5110N5,TSP-5115N5,TSP-5120N5,TSP-5125N5,TSP-5130N5,TSP-51YYN5)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5105N6: 0 VND (TSP-5105N6,TSP-5110N6,TSP-5115N6,TSP-5120N6,TSP-5125N6,TSP-5130N6,TSP-51YYN6)
» Kobold - TEMPERATURE SENSOR FOR PIPES, TSP TSP-5105N7: 0 VND (TSP-5105N7,TSP-5110N7,TSP-5115N7,TSP-5120N7,TSP-5125N7,TSP-5130N7,TSP-51YYN7)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com