Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > DIGITAL TEMPERATURE SENSOR, TDA TDA-Output-P

DIGITAL TEMPERATURE SENSOR, TDA TDA-Output-P

Mã sản phẩm: TDA-Output-P,TDA-Output-N
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: TDA-Output-P,TDA-Output-N


» Kobold - GAS FILLED CAPILLARY THERMOMETER, TNF TNF-0D: 0 VND (TNF-0D,TNF-1D,TNF-2D,TNF-5D,TNF-6D,TNF-8D)
» Kobold - GAS FILLED CAPILLARY THERMOMETER, TNF TNF-0E: 0 VND (TNF-0E,TNF-1E,TNF-2E,TNF-5E,TNF-6E,TNF-8E)
» Kobold - GAS FILLED CAPILLARY THERMOMETER, TNF TNF-0F: 0 VND (TNF-0F,TNF-1F,TNF-2F,TNF-5F,TNF-6F,TNF-8F)
» Kobold - GAS FILLED CAPILLARY THERMOMETER, TNF TNF-0G: 0 VND (TNF-0G,TNF-1G,TNF-2G,TNF-5G,TNF-6G,TNF-8G)
» Kobold - GAS FILLED CAPILLARY THERMOMETER, TNF TNF-0L: 0 VND (TNF-0L,TNF-1L,TNF-2L,TNF-5L,TNF-6L,TNF-8L)
» Kobold - GAS FILLED CAPILLARY THERMOMETER, TNF TNF-Housing-A 4: 0 VND (TNF-Housing-A 4,TNF-Housing-A 6,TNF-Housing-2-2,5,TNF-Housing-2-3,TNF-Housing-2-10)
» Kobold - GAS FILLED CAPILLARY THERMOMETER, TNF TNF-Range-23: 0 VND (TNF-Range-23,TNF-Range-34,TNF-Range-57,TNF-Range-37,TNF-Range-39)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com