Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-Option-K4

GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-Option-K4

Mã sản phẩm: TNS-Option-K4,TNS-Option-K6,TNS-Option-R
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: TNS-Option-K4,TNS-Option-K6,TNS-Option-R


» Kobold - GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-4 Dia S1: 0 VND (TNS-4 Dia S1, N/O or S2, N/C,TNS-6 Dia S1, N/O or S2, N/C)
» Kobold - GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-6 Dia S3: 0 VND (TNS-6 Dia S3, SPDT,TNS-4 Dia S3, SPDT)
» Kobold - GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-4 Dia M1: 0 VND (TNS-4 Dia M1, N/O or M2, N/C,TNS-6 Dia M1, N/O or M2, N/C)
» Kobold - GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-4 Dia M3: 0 VND (TNS-4 Dia M3, SPDT,TNS-46 Dia M3, SPDT)
» Kobold - GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-4 Dia I1 or I2: 0 VND (TNS-4 Dia I1 or I2,TNS-6 Dia I1 or I2)
» Kobold - GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-4 Dia S11: 0 VND (TNS-4 Dia S11, S12, S21 or S22,TNS-6 Dia S11, S12, S21 or S22)
» Kobold - GAS FILLED RIGID STEM THERMOMETER, TNS TNS-4 Dia M11: 0 VND (TNS-4 Dia M11, M12, M21 or M22,TNS-6 Dia M11, M12, M21 or M22)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.comSẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cậpTRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com