Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Kobold > COMPACT CONDUCTIVE LEVEL SWITCH, NEK NEK-1136N20C

COMPACT CONDUCTIVE LEVEL SWITCH, NEK NEK-1136N20C

Mã sản phẩm: NEK-1136N20C,NEK-1173N20C,NEK-1236N20C,NEK-1273N20C
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: KOBOLD
Manufacturer Part Number: NEK-1136N20C,NEK-1173N20C,NEK-1236N20C,NEK-1273N20C


» Kobold - COMPACT CONDUCTIVE LEVEL SWITCH, NNEK-2136N20CEK : 0 VND (NEK-2136N20C,NEK-2173N20C,NEK-2236N20C,NEK-2273N20C)
» Kobold - COMPACT CONDUCTIVE LEVEL SWITCH, NEK NEK-3136N20C: 0 VND (NEK-3136N20C,NEK-3173N20C,NEK-3236N20C,NEK-3273N20C)
» Kobold - COMPACT CONDUCTIVE LEVEL SWITCH, NEK NEK-1-EAE: 0 VND (NEK-1-EAE,NEK-1-EAP,NEK-1-ETE,NEK-1-ETF,NEK-1-EVE,NEK-1-EVF)
» Kobold - COMPACT CONDUCTIVE LEVEL SWITCH, NEK NEK-1-THE: 0 VND (NEK-1-THE,NEK-1-HTF,NEK-1-HVE,NEK-1-HVF,NEK-1-TTE,NEK-1-TTF,NEK-1-TVE,NEK-1-TVF)
» Kobold - COMPACT CONDUCTIVE LEVEL SWITCH, NEK NEK-2-EAE: 0 VND (NEK-2-EAE,NEK-2-EAP,NEK-2-ETE,NEK-2-ETF,NEK-2-EVE,NEK-2-EVF)
» Kobold - COMPACT CONDUCTIVE LEVEL SWITCH, NEK NEK-2-THE: 0 VND (NEK-2-THE,NEK-2-HTF,NEK-2-HVE,NEK-2-HVF,NEK-2-TTE,NEK-2-TTF,NEK-2-TVE,NEK-2-TVF)
» Kobold - COMPACT CONDUCTIVE LEVEL SWITCH, NEK NEK-3-EAE: 0 VND (NEK-3-EAE,NEK-3-EAP,NEK-3-ETE,NEK-3-ETF,NEK-3-EVE,NEK-3-EVF)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.com



SẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cập



TRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com