Danh mục sản phẩm

NHÀ CUNG CẤP

Danh mục sản phẩm > > Turck Sensor > TURCK RKM 57-TR2

TURCK RKM 57-TR2

Mã sản phẩm: RKM 57-TR2
Nhà Sản Xuất:

Manufacturer: TURCK
Manufacturer Part Number: RKM 57-TR2
TERMINATOR FEMALE 5P


» Turck Sensor - TURCK RKM 60-6M/CS1049: 0 VND (RKM 60-6M/CS1049)
» Turck Sensor - TURCK RKM 86-6M/S600: 0 VND (RKM 86-6M/S600)
» Turck Sensor - TURCK RKM-55-8M/S600: 0 VND (RKM-55-8M/S600)
» Turck Sensor - TURCK RK-MC: 0 VND (RK-MC)
» Turck Sensor - TURCK RKS 4.4T-10-RSS 4.4T/S824: 0 VND (RKS 4.4T-10-RSS 4.4T/S824)
» Turck Sensor - TURCK RKS 4.4T-16-RSS 4.4T/S824: 0 VND (RKS 4.4T-16-RSS 4.4T/S824)
» Turck Sensor - TURCK RKS 4.4T-28-RSS 4.4T/S824: 0 VND (RKS 4.4T-28-RSS 4.4T/S824)
Liên Hệ Trực Tuyến

Tel: (08) - 6675.2925

(08) - 3511.5746

Fax: (08) - 3511.7931

Hot Line: 0933.060.076

sales@cntruongthanh.com



SẢN PHẨM CHÍNH
encoder
sensor
burkert
krohne
kuebler

Cảm Biến - Sensor

Lượt truy cập



TRUONG THANH INDUSTRIAL CO., LTD.
29-31 Dinh Bo Linh Street, Ward 24, Binh Thanh District.
Telephone: 08-6675.2925      Fax: 08-3511.7931
Email: sales@cntruongthanh.com
Hotline: 0933.060.076
Copyright © 2010 cntruongthanh.com
Phát triển bởi N N H
www.cntruongthanh.com